Kokoelmapolitiikka

Heinon taidesäätiön kokoelmapolitiikkaan kuuluu sen omistamien taidekokoelmien hallinta, säilyttäminen ja tutkimus sekä kokoelmien saavutettavuuden edistäminen. Kokoelmia kartutetaan säätiölle tehdyillä lahjoituksilla ja hankinnoilla. Säätiön hallitus päättää teoslahjoitusten vastaanottamisesta ja teosten hankintaperiaatteista.

Heinon taidesäätiön perustan muodostavat kauppaneuvos ja rouva Raimo ja Raini Heinon sekä galleristi Rauli Heinon lahjoituskokoelma sekä grafiikan kokoelma, jotka lahjoitettiin säätiölle syksyllä 2015. Ajallisesti 1950-luvulta 2010-luvulle ulottuvassa lahjoituskokoelmassa on 1416 maalaus-, veistos-, piirustus-, valokuva- ja mediateosta 223 taiteilijalta. Grafiikan kokoelmaan kuuluu 264 teosta 46 taiteilijalta.

Heinon taidesäätiön kokoelmatoiminnan kantavana periaatteena on varmistaa kokoelmien säilyminen ja kokoelman historiaan ja teoksiin liittyvän taidehistoriallisen tiedon kerryttäminen. Kaikki Heinon taidesäätiön kokoelmaan kuuluvat teokset dokumentoidaan ja luetteloidaan museoammatillisia käytäntöjä noudattaen.

Heinon taidesäätiö järjestää näyttelyitä kokoelmastaan sekä lainaa taideteoksia muille näyttelynjärjestäjille Suomessa ja ulkomailla. Teoslainoilla pyritään edistämään taideorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja parantamaan kokoelmien näkyvyyttä ja tunnettuutta. Säätiön hallitus päättää näyttelylainoista. Kokoelmien saavutettavuutta edistetään myös tekemällä julkaisuja ja tarjoamalla tietoa kokoelmasta säätiön verkkosivujen kautta.

Helsingissä 14.6.2016

Heinon taidesäätiön hallitus